NOCECO

 
 • Pahibalo

  Para sa tanan nga miembro kag manug-pamiembro sa NOCECO:

   

  Ang BIR ukon Bureau of Internal Revenue ang sa karon nagamando sa NOCECO nga para mapadayon ang “Tax Exemption”, dapat ang tanan nga miembro ukon manug pamiembro pa lang ang dapat magsumiter sang “Tax Identification Number” ukon TIN.

  Click Here!

TAX IDENTIFICATION NUMBER

Para sa tanan nga miembro kag manug-pamiembro sa NOCECO:

 

Ang BIR ukon Bureau of Internal Revenue ang sa karon nagamando sa NOCECO nga para mapadayon ang “Tax Exemption”, dapat ang tanan nga miembro ukon manug pamiembro pa lang ang dapat magsumiter sang “Tax Identification Number” ukon TIN.


Sa mga miembro nga wala pa sang TIN, kinahanglan nga mag apply sa talatapan sang BIR kaupod ang pagsumiter sang certificate nga gikan sa NOCECO agud mahatagan kamo sang priority sa pagkuha sang TIN.

 

Magdala sang isa ukon duwa sa mga masunod nga IDs pagkadto sa BIR.

 

 • Birth Certificate
 • Marriage Contract
 • Driver’s License
 • Voter’s I.D
 • Postal I.D
 • Passport
 • Senior Citizen I.D
 • SSS I.D
 • GSIS I.D


Ini dapat pagahimuon sa pinakamalapit nga talatapan sang NOCECO sa adlaw sang Lunes tubtob Biyernes kag sa kada “Due Dates”.


Guinapangabay guid ang kooperasyon sang tanan nga miembro-konsumidor sa sini nga hilikuton kay ang ini nga mando sang BIR nakasalalay ang pag-aprobar sang “Renewal” sang “Tax Exemption” sang Kooperatiba kag ang indi pagtuman sini makaapekto man sang pagtaas sang bili sa kuryente paagi sapag-dugang sang Value-Added Tax (VAT) sa Distribution, Supply and Metering (DSM) kag iban pa nga mga buwis.


Madamo guid nga salamat.

 

 

P A H I B A L O

Para sa tanan nga miembro kag manug-pamiembro sa NOCECO:

Ang BIR ukon Bureau of Internal Revenue ang sa karon nagamando sa NOCECO nga para mapadayon ang “Tax Exemption ”, dapat ang tanan nga miembro ukon manug pamiembro pa lang...

View here.

 

Invitation to BID

  NOCECO invites interested parties to apply for eligibility and to bid . For inquiries, contact the BAC Secretariat at (034) 471-3359, 471-2229 loc 214 or email at noceco_procurement@yahoo.com

  View here.